Aanvraag 2022

Er kan weer een aanvraag gedaan worden!


Aanvragen voor 2022 kunnen nu ingediend worden. In 2022 gaan we zowel in het voorjaar, als in het najaar geld weggeven aan in Groningen (en 25 km daaromheen) gevestigde stichtingen en verenigingen.

Wil je in aanmerking komen voor een bijdrage? Doe dan uiterlijk 28 februari 2022 een aanvraag voor een bijdrage in het voorjaar, of uiterlijk 31 augustus 2022 voor een bijdrage in het najaar.

 

Vragen? Neem gerust contact met ons op.


Tips

1. Doe de Quickscan!
Voldoet uw organisatie aan de gestelde eisen in het reglement? Onze Quickscan kan u hier alvast een indruk van geven! Maar let op: lees ook altijd het reglement goed door om teleurstelling te voorkomen.

2. Maak uw aanvraag leesbaar en aantrekkelijk
Houd bij het invullen van de aanvraag in het achterhoofd dat uw aanvraag zal worden beoordeeld door onze fondscommissieleden. Hoe pakkender en duidelijker uw aanvraag, hoe eerder u een fondscommissielid voor uw aanvraag zult winnen!

3. Doe altijd een aanvraag voor een specifiek doel

Het Mamamini Fonds stelt graag geld ter beschikking aan specifieke projecten van maatschappelijke organisaties. Beschrijf daarom expliciet in de aanvraag waar u het aangevraagde geld aan wilt besteden. Als u dit goed beschrijft kan dit u helpen de leden van de Fondscommissie te overtuigen.

4. Uploaden van documenten

Bij de laatste stap in de aanvraag wordt gevraagd enkele documenten te uploaden. Zie ook artikel E in het reglement (verplichte stukken). Zorgt u er dus voor dat u deze (digitaal) bij de hand heeft. Nasturen per post mag ook.Fill out my online form.