Management & Bestuur

Dagelijkse leiding en strategische keuzes.


Management

De directeur heeft samen met de adjunct-directeur de dagelijkse leiding over Mamamini. Het managementteam, bestaande uit directeur, adjunct-directeur en administrateur maakt plannen en voorstellen op strategisch niveau welke ter goedkeuring worden voorgelegd aan het bestuur van Mamamini.

 

Het Management van Mamamini bestaat uit:

Adminstrateur: Michaël Muntz  

Adjunct-directeur: Don van Niekerk

Directeur: vacant per 1 april 2018

Foto: Michaël Muntz (l) en Don van Niekerk (r), fotograaf Jeroen van Kooten

Bestuur

De activiteiten van Stichting Mamamini vinden plaats onder de eindverantwoordelijkheid van een bestuur, bestaande uit vrijwilligers. Het bestuur van Mamamini bestaat uit vijf personen:

 

Frank Grommers - voorzitter, lid dagelijks bestuur

Luut Jan Sterenberg - penningmeester, lid dagelijks bestuur

Klaas Hofman - algemeen bestuurslid

Wouter Hoogland - algemeen bestuurslid

Joop de Jong - algemeen bestuurslid

 

Het bestuur neemt strategische beslissingen in samenwerking met de directeur en het managementteam. Ieder bestuurslid heeft zijn eigen specialisme, waarmee hij bijdraagt aan de strategische ontwikkeling van Mamamini. Naast de reguliere bestuursvergaderingen, vindt er regelmatig overleg plaats tussen het Dagelijks Bestuur en de directeur.