[JOOST] Mamamini Medewerkersportal 
Regel het zelf via www.mamamini.nl/joost

Vertrouwenspersoon

Voor iedereen die bij Mamamini werkt.


Als je ergens mee zit kun je daarmee terecht bij je leidinggevende of bij onze P&O Adviseur. Heb je echter op je werk te maken (gehad) met agressie, geweld, seksuele intimidatie, ongewenste intimiteiten, pesten of discriminatie, dan kun je contact opnemen met een externe vertrouwenspersoon. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld; jouw naam (en jouw melding) worden nooit zonder jouw toestemming gecommuniceerd, aan wie dan ook. 


Vertrouwenspersoon

Anja van Eersel van Perspectief is de externe vertrouwenspersoon van Mamamini.

 

Anja van Eersel

Telefoon: 0341-438700

 

Website: www.perspectief.eu 

Algemene info

Wanneer kan ik contact opnemen met de vertrouwenspersoon?

Als je op je werk geconfronteerd bent met:

-agressie en/of geweld

-seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten

-pesten

-discriminatie

  

Blijft alles wat ik bespreek geheim?

Ja, de vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht en gaat dus altijd vertrouwelijk om met de informatie die je aan de vertrouwenspersoon geeft.

 

Wat zijn de (verdere) eventuele taken van een vertrouwenspersoon?

- het verzorgen van de eerste telefonische opvang van werknemers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben

- het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is

- het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures

- het desgewenst begeleiden, als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leiding van een onderneming

- het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator

- het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag

- het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag