Te weinig aanvragen voor Mamamini Fonds

Stichting Mamamini geeft jaarlijks tussen de 25.000 en 50.000 euro weg via haar Mamamini Fonds aan goede doelen in en om Groningen. Dit jaar is er echter sprake van een kink in de kabel: de aanvragen van goede doelen blijven uit. De teller blijft steken op 18 aanvragen, waar anders zo'n 90 aanvragen binnen kwamen. Mamamini staat voor een raadsel en doet een oproep aan goede doelen in en om Groningen om alsnog een aanvraag te doen via haar website. De deadline is eind januari.

 

Jelle Holtkamp (38), directeur bij Stichting Mamamini: "Er klopt hier iets niet. Er moeten toch echt meer organisaties zijn die behoefte hebben aan sponsoring van hun project. We mogen met z'n allen uit de crisis zijn maar ik geloof er niks van dat alle goede maatschappelijke projecten in Groningen hun financiering al helemaal rond hebben. Misschien zijn veel organisaties dit jaar gewoon vergeten een aanvraag te doen, wie zal het zeggen." In 2014 deed zich al eens een vergelijkbare situatie voor, maar in de jaren daarvoor en daarna werd Mamamini altijd bedolven onder de subsidieaanvragen. Een reden is in 2014 niet gevonden.

 

Het Mamamini Fonds wordt al sinds 1989 jaarlijks gevuld vanuit de opbrengst van de Mamamini Kringloopwinkels. Het is één van de belangrijkste doelstellingen van de het bedrijf: geld inzamelen voor goede doelen. In 2016 wijzigde Mamamini zelfs haar naam om dit nog duidelijker te maken (Mamamini werd Mamamini Goededoelenkringloop).

 

Een fondscommissie bestaande uit voornamelijk vrijwilligers, maakt ieder jaar een keuze uit de aanvragen. Jelle Holtkamp: "Er moet wel wat te kiezen zijn! Je wilt graag dat het geld gaat naar de beste projecten voor minima, hergebruik of andere goede doelstellingen."

 

In 2016 werd in totaal 45.000 euro uitgekeerd. Voor 2017 wordt dit bedrag nog bepaald. "Ergens tussen de 25.000 en 50.000 euro zullen we weg gaan geven. Zodra alle cijfers van 2016 bekend zijn, weten we het", aldus Holtkamp.

 

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 januari via www.mamamini.nl/fonds. Medio april/mei 2017 wordt bekend gemaakt welke aanvragen worden gehonoreerd.