Huisregels

Van onze 4 winkels in Groningen


Je bent van harte welkom in onze winkels! Om een bezoek aan Mamamini voor iedereen zo prettig mogelijk te maken, hebben we  huisregels opgesteld. Alle bezoekers, maar ook wij van Mamamini zelf :) worden geacht zich aan deze regels te houden.


In onze winkels

 • In onze winkels gaan we respectvol met elkaar om. Agressief of ongepast gedrag wordt niet getolereerd. Iedereen helpt mee een prettig winkelklimaat te bevorderen door hinder en overlast voor anderen te voorkomen.
 • Volg bij calamiteiten de aanwijzingen van onze medewerkers op.
 • Honden en andere huisdieren zijn niet toegestaan.
 • Gebruik van een winkelmandje is verplicht.
 • De winkelmandjes zelf mogen niet mee naar buiten worden genomen, ook niet als de inhoud ervan netjes is betaald. Het meenemen van een winkelmandje is diefstal

Prijzen

 • Prijzen zijn in euro’s (incl. BTW) en zijn niet onderhandelbaar. 
 • Niet-geprijsde of kennelijk onjuist-geprijsde artikelen zijn niet te koop, tenzij de juiste prijs bij de kassa bekend is.
 • Mamamini neemt geen artikelen retour; je dient je er vóór aankoop van te overtuigen dat het artikel aan jouw wensen voldoet. 

Contant geld

 • In onze winkel is beperkt wisselgeld aanwezig, kassageld wordt steeds afgeroomd. De meeste aankopen worden door onze klanten per PIN afgerekend.

Preventie

 • Onze artikelen zijn zichtbaar en onzichtbaar beveiligd.
 • Om misverstanden snel op te lossen kan een medewerker van Mamamini je verzoeken mee te werken aan een onderzoek van kleding, tassen, etc.
 • Het is verboden geprepareerde tassen of andere voorwerpen bedoeld om winkeldiefstal mee te plegen bij je te hebben in onze winkels.
 • Het is verboden om in onze winkel te fotograferen of te filmen, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is verleend.
 • Bij het overtreden van één of meerdere huisregels kan een collectief winkelverbod (geldend voor alle winkels van Mamamini) worden opgelegd. Winkelverboden melden wij bij de politie.

Inschakelen politie

 • Bij constatering of verdenking van een strafbaar feit schakelen wij altijd de politie in. In het geval van strafbare feiten doen wij altijd aangifte.
 • Bij overtreding van onze huisregels ben je strafbaar ter zake huisvredebreuk (artikel 138 wetboek van strafrecht).

Gebruik cameratoezicht

 • Voor jouw en onze veiligheid maken wij gebruik van cameratoezicht.
 • Bij strafbare feiten verstrekken wij de beelden altijd aan de politie.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van uw eigendommen.

Bezorgen

 • Wij bezorgen spullen bij je thuis tot aan de eerste voordeur; je dient spullen zelf naar binnen/boven te brengen.
 • Indien je op het afgesproken bezorgmoment niet thuis bent, vervalt daarmee de bezorgopdracht en dien je ons een nieuwe opdracht te geven (af te rekenen aan de kassa).

Verkochte producten later ophalen

 • Verkochte producten dienen altijd binnen 3 winkeldagen te zijn opgehaald. Daarna gaan de producten weer in de vrije verkoop. Je krijgt het aankoopbedrag minus 7,50 euro administratiekosten retour.
 • Om de eerder aangekochte goederen op te halen, kun je je melden bij het winkelmagazijn of de kassa. Alléén op vertoon van uw afhaalbon+kassabon worden de producten uitgeleverd.

Garantie op werkplaatsproducten

 • Onder werkplaatsproducten vallen o.a. elektrische apparaten, elektronica, computers en fietsen.
 • Op elektrische apparatuur voorzien van een garantiesticker is 1 of 3 maanden garantie van toepassing; vraag om een garantiestempel op de kassabon. 
 • Op elektrische apparatuur voorzien van een goedgekeurd-sticker is 3 winkeldagen garantie van toepassing.
 • Op werkplaatsproducten voorzien van een sticker 'eigen risico' is géén garantie van toepassing; het product kon niet voldoende door Mamamini worden gecontroleerd en/of hersteld en het is daardoor onzeker of het product naar behoren functioneert. 
 • Garantie heeft alleen betrekking op het functioneren van het apparaat.
 • Op computers is alleen garantie van toepassing indien het apparaat ongeopend is gebleven en het een hardwareprobleem betreft. 
 • Op (af)wasmachines vervalt de garantie als de (af)wasmachine door de klant zelf wordt vervoerd (en dus niet door Mamamini wordt bezorgd).
 • Alleen indien de kassabon mét daarop een garantiestempel  kan worden overlegd, is garantie van toepassing.

Veiligheidsproducten

 • Onder de noemer 'veiligheidsproducten' vallen bij Mamamini producten die gemaakt zijn om de veiligheid van de gebruiker te beschermen, waaronder auto-kinderstoeltjes, Maxi-Cosi's en fietshelmen.
 • Veiligheidsproducten worden door Mamamini slechts optisch gecontroleerd. Of het product echter voldoende bescherming biedt aan de gebruiker bij een ongeval kan niet door Mamamini worden vastgesteld, noch kan dit worden gegarandeerd. De klant draagt zelf het risico dat het product op dat moment niet deugdelijk functioneert c.q. de gebruiker niet voldoende beschermt, zoals gebruikelijk bij een tweedehands product.
 • Veiligheidsproducten zijn zoveel mogelijk voorzien van een waarschuwingssticker met de tekst 'Veiligheidsproduct - Of dit gebruikte product voldoende bescherming biedt aan de gebruiker is niet vast te stellen.'

N.B. Op verzoek wordt kosteloos een exemplaar van deze huisregels verstrekt; vraag ernaar bij de kassa.