Impressum | juridische informatie

Copyright © Mamamini 1989 - nu


Rechten

Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (mamamini.nl/.eu/.org en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Stichting Mamamini of zijn ze exclusief gelicenseerd aan Stichting Mamamini. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Mamamini of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright Mamamini”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook. Mamamini voert het beheer over de pagina’s op deze website. 

 

Deze website is eigendom van:

Stichting Mamamini

Noorderbinnensingel 100

9712XJ Groningen

 

mail@mamamini.nl

Kamer van Koophandel: 02048399

BTW nummer: NL008789125B01

 

Merknamen en handelsmerken
'Mamamini®', 'Mamamini Goededoelenkringloop®' en 'Mamamini de Goededoelenkringloop van Groningen®' zijn geregistreerde handelsmerken (Benelux Merkenbureau) van Stichting Mamamini. 'Mamamini' en 'Goededoelenkringloop' zijn tevens geregistreerde handelsnamen (kvk) van Stichting Mamamini.