Mamamini Goededoelenfonds

Ondersteunt Groningse goede doelen.


Leuk dat u een kijkje komt nemen op de pagina over het Goededoelenfonds van Mamamini. Mogelijk kan het Fonds iets voor u en uw organisatie betekenen. Daar gaan we op deze pagina achter komen.

 

Het Fonds wordt dagelijks gevoed door de opbrengst van de winkels en webshop van Mamamini. Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage uit het Fonds kan er een aanvraag gedaan worden via het online aanvraagformulier op deze site. Er zijn een aantal spelregels waar een aanvragende organisatie en het project aan moeten voldoen. Deze zijn te vinden in het reglement.

 

Goededoelenfonds

Er kan weer geld aangevraagd worden bij het Mamamini Goededoelenfonds. Ook in het najaar van 2023 gaan we heel veel Groningse stichtingen en verenigingen blij maken met een mooi geldbedrag. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Fonds kan tot en met 31 augustus  het aanvraagformulier op onze website ingevuld worden. Na die tijd worden alle aanvragen beoordeeld en wordt bekend gemaakt welke organisaties daadwerkelijk een bijdrage gaan krijgen. Alle voorwaarden voor het doen van een aanvraag zijn te vinden in het reglement.Voor stichtingen en verenigingen.

Mamamini Goededoelenkringloop geeft geld aan maatschappelijke organisaties in Groningen via haar eigen Goededoelenfonds.

 

Het fonds wordt dagelijks gevoed door de opbrengst van de winkels en webshop van Mamamini. In 2017 werd er € 51.900,- weggegeven, in 2018 maar liefst € 69.500,- en in 2019 € 50.000,-. Tijdens de Coronajaren heeft het fonds in andere vorm donaties gedaan. In 2022 is er voor € 49.000,- aan goede doelen gegeven en in 2023 voor € 35.000,-. Sinds de oprichting van Mamamini in 1989 is er al meer dan € 908.000,- naar Groningse goede doelen gegaan.

 

Een Fondscommissie maakt ieder jaar een keuze uit de vele aanvragen. Deze commissie wordt jaarlijks opnieuw samengesteld en bestaat uit een vertegenwoordiging van medewerkers van Mamamini.

 

Vrijwilligers, klanten en donateurs bedankt, zonder jullie geen Goededoelenfonds!