Management & Bestuur

Dagelijkse leiding en strategische keuzes.


Management

Het managementteam heeft gezamenlijk de leiding over Mamamini. Het managementteam, bestaande uit een financieel manager en operationeel manager maakt plannen en voorstellen op strategisch niveau welke ter goedkeuring worden voorgelegd aan het bestuur van Mamamini.

 

Het management van Mamamini bestaat uit:

Financieel manager: Michaël Muntz  

Operationeel manager: Don van Niekerk

Bestuur

De activiteiten van Stichting Mamamini vinden plaats onder de eindverantwoordelijkheid van een bestuur, bestaande uit vrijwilligers. Het bestuur van Mamamini bestaat momenteel uit vijf personen:

 

Frank Grommers - voorzitter

David Vos - secretaris

Lusette Brouwer

Mara Bosboom

José van Schie

 

Het bestuur neemt strategische beslissingen in samenwerking met het managementteam. Ieder bestuurslid heeft zijn eigen specialisme, waarmee hij of zij bijdraagt aan de strategische ontwikkeling van Mamamini.