Management & Bestuur

Dagelijkse leiding en strategische keuzes.


Management

Het managementteam heeft gezamenlijk de leiding over Mamamini. Het managementteam, bestaande uit een financieel manager en operationeel manager maakt plannen en voorstellen op strategisch niveau welke ter goedkeuring worden voorgelegd aan het bestuur van Mamamini.

 

Het management van Mamamini bestaat uit:

Financieel manager: Michaël Muntz  

Operationeel manager: Don van Niekerk

Bestuur

De activiteiten van Stichting Mamamini vinden plaats onder de eindverantwoordelijkheid van een bestuur, bestaande uit vrijwilligers. Het bestuur van Mamamini bestaat momenteel uit twee personen:

 

Frank Grommers - voorzitter, lid dagelijks bestuur

Klaas Hofman - algemeen bestuurslid

 

Het bestuur neemt strategische beslissingen in samenwerking met het managementteam. Ieder bestuurslid heeft zijn eigen specialisme, waarmee hij bijdraagt aan de strategische ontwikkeling van Mamamini. Naast de reguliere bestuursvergaderingen, vindt er regelmatig overleg plaats tussen het Dagelijks Bestuur en het managementteam.