Autiteam Glimmen

Voetbal in teamverband


Het Autiteam helpt en begeleidt kinderen met autisme spectrum stoornissen bij het voetballen in teamverband.

 

Om de continuïteit te kunnen waarborgen en zelfs te kunnen uitbreiden heeft het Autiteam in 2018 geld gekregen.

 

Mamamini Fonds 2018: 1.500 euro