Goed bezig - De Leuke School

Helpt jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt.


Een onderdeel van Goed bezig in Groningen is De Leuke School. Deze school helpt jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt, zodat zij beter kunnen deelnemen aan de maatschappij. De jongeren verlaten de school met nieuwe vaardigheden en meer zelfvertrouwen.

 

De in 2017 ontvangen € 3.200,- wordt gebruikt voor het maken van nieuwe lessen, het ontwikkelen van certificaten en het aanschaffen van leermiddelen.

 

Mamamini Fonds 2017: 3.200 euro