Stichting IMC Weekendschool

Biedt kinderen uit achterstandswijken extra kennis en kansen.


IMC weekendschool biedt kinderen uit achterstandswijken de kans om drie jaar lang elke zondag naar school te gaan en extra vakken te volgen. Mensen uit de praktijk geven les. Dit zijn geen standaard lessen in rekenen en taal, maar bijvoorbeeld lessen politiek, sterrenkunde of journalistiek.

 

De bijdrages uit het Mamamini Fonds hebben er voor gezorgd dat het vak “dier en natuur” gegeven kon worden.

 

Mamamini Fonds 2016: 2.250 euro

Mamamini Fonds 2018: 2.000 euro