Het Hamelhuys

Ontmoetingsplek voor voor (ex-)kankerpatiënten.


Het Hamelhuys is een plek waar (ex-)kankerpatiënten en hun heen kunnen gaan. Men kan er terecht voor een gesprek met lotgenoten, een luisterend oor, informatie rondom kanker en er worden allerlei activiteiten georganiseerd.

 

Met het geld dat Het Hamelhuys in 2016 uit het Mamamini Fonds heeft gekregen kon een tweede locatie opgeknapt en ingericht worden.

Met het geld dat zij in 2018 hebben gekregen kon een keramiekoven gekocht worden, zodat de boetseerclub hun gemaakte kunstwerken mee naar huis kan nemen.

 

Mamamini Fonds 2016: 2.500 euro

Mamamini Fonds 2018: 2.000 euro